Menu g?wne

Przegl?d aktualno?ci

Powiatowy Konkurs J?zyka Niemieckiego

W dniu 17 kwietnia 2012 r. w PCE w Gorlicach odby? si? Powiatowy Konkurs J?zyka Niemieckiego dla Uczniw Szk? Ponadgimnazjlanych. Z naszej szko?y bra?o...

XIX Olimpiada Informatyczna

Do kolejnego etapuXIX Olimpiady Informatycznej zakwalifikowa? si? Pawe? Bajorek ucze? klasy IIIa. Jest to kolejny sukces Paw?a po wcze?niejszym mi...

Wojewdzki Konkurs Wiedzy Chemicznej

Do etapu fina?owego Wojewdzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej organizowanego przez Uniwersytet Jagiello?ski zakwalifikowali si? uczniowie klasy IIIb...

Sukces Martyny

W ubieg?orocznym konkursie fotograficznym "Las jest w nas" organizowanym przez Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Martyna Szylak z klasy IIId...

Op?atek ze Stowarzyszeniem Patronus

Materia? w przygotowaniu
Zmar? Profesor Jacek Szurek

Zmar? Profesor Jacek Szurek

Zmar? Profesor Jacek Szurek, absolwent (matura 1963) i nauczyciel Liceum Oglnokszta?c?cego w Bieczu (1970 - 2001), za?o?yciel i d?ugoletni opiekun ...
Bo?e Narodzenie 2011

Bo?e Narodzenie 2011

"A sta?o si? to wszystko, aby si? wype?ni?o S?owo Pa?skie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, ktremu nadadz?imi?Em...
Mistrzostwa Powiatu w p?ywaniu

Mistrzostwa Powiatu w p?ywaniu

Reprezentacja Liceum w sk?adzie Aleksandra Le?niak II b, Magdalena Schindler I c, Ewelina Galas I b, Natalia Przybylska Ib, Aleksandra Piecuch I a2,...
Wieczr poezji z Mi?oszem

Wieczr poezji z Mi?oszem

W pi?tek (16. grudnia) licznie zgromadzona na Wieczorze z poezj? publiczno?? uczci?a pami?? poety, eseisty i prozaika Czes?awa Mi?osza. W mi?ej...

XXXVIII Olimpiada Historyczna

Do II etapu XXXVIII Olimpiady Historycznej z bardzo dobrym wynikiem (minimum to 42 punkty z pracy pisemnej) zakwalifikowa?a si? uczennica klasy IIc...
Mistrzostwo Powiatu w koszykwce dla dziewcz?t z LO Biecz

Mistrzostwo Powiatu w koszykwce dla dziewcz?t z LO Biecz

W dniu 13 grudnia 2011 r. w hali I LO im. Kromera w Gorlicach mia?y miejsce Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w koszykwce dziewcz?t - Licealiada 2011/2012...

Okr?gowy etap wojewdzkiego konkursu chemicznego

W sobot? 10 grudnia w Tarnowie odby? si? okr?gowy etap wojewdzkiego konkursu chemicznego organizowanego przez Zak?ad Dydaktyki Chemii UJ. Z naszej szko...

Pokazy informatyczne

W dniu 7 grudnia 2011 r. uczniowie klas III uczestniczylina WSB-NLU w Nowym S?czuw pokazach informatycznych pod nazw? Pot?ga Informatyki. ...
Miko?ajki

Miko?ajki

Orszak (okaza?y jak nigdy) ?w. Miko?aja odwiedzi?nasze liceum igrzecznej m?odzie?y, a tak?e nauczycielom wr?czy? upominki. Rwnie? przedszkolaki z...

Olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzale?nieniach

W dniu 1 grudnia 2011 r. Arkadiusz Guba?a z kl. II b zaj?? III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o AIDS i Uzale?nieniach. Konkurs dla m?odzie?y...

Organizacje i wsp?praca


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Talk To Me

Projekt "Talk to me! - to organizacja alternatywnych zaj?? j?zykowych dla m?odzie?y"

Z wojewdztwa ma?opolskiego do udzia?u w projekcie zakwalifikowa?o si? 12 szk? w tym ZSO Biecz.Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wsp?finansowany ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 2007 2013.

Do najwa?niejszych celw projektu nale?y:

  • Wdro?enie innowacyjnych metod nauczania j?zyka angielskiego,
  • Popularyzacja j?zyka angielskiego oraz kultury krajw angloj?zycznych w?rd m?odzie?y,
  • Doskonalenie sprawno?ci j?zykowych,
  • Rozwijanie zainteresowa? j?zykowych uczniw,
  • Przygotowanie do matury i egzaminu certyfikuj?cego FCE,
  • Zmniejszenie dysproporcji w nauczaniu j?zykw obcych pomi?dzy miastem a wsi?,
  • Wyrwnanie szans edukacyjnych.

Wy?ej wymienione cele zrealizowane b?d? przez organizacj? trzyletniego programu nauczania j?zyka angielskiego w formie pozalekcyjnych warsztatw j?zykowych, powi?zanych z zaj?ciami dodatkowymi, prowadzonymi wy??cznie w j?zyku angielskim.

1 Monika Kowalska-Orlewska
2 Pierwszy rok realizacji projektu "Talk to me..." dobiega ko?ca. Monika Kowalska-Orlewska

T?umaczenie strony

English Finnish French German Polish Romanian

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj15
mod_vvisit_counterWczoraj35
mod_vvisit_counterW tym tygodniu116
mod_vvisit_counterW ubieg?ym tygodniu266
mod_vvisit_counterW tym miesi?cu1077
mod_vvisit_counterW ubieg?ym miesi?cu1020
mod_vvisit_counterRazem475610

Online: 2
IP: 34.239.173.144
,
Dzisiaj: Mar 30, 2023