Menu g?wne

Przegl?d aktualno?ci

Powiatowy Konkurs J?zyka Niemieckiego

W dniu 17 kwietnia 2012 r. w PCE w Gorlicach odby? si? Powiatowy Konkurs J?zyka Niemieckiego dla Uczniw Szk? Ponadgimnazjlanych. Z naszej szko?y bra?o...

XIX Olimpiada Informatyczna

Do kolejnego etapuXIX Olimpiady Informatycznej zakwalifikowa? si? Pawe? Bajorek ucze? klasy IIIa. Jest to kolejny sukces Paw?a po wcze?niejszym mi...

Wojewdzki Konkurs Wiedzy Chemicznej

Do etapu fina?owego Wojewdzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej organizowanego przez Uniwersytet Jagiello?ski zakwalifikowali si? uczniowie klasy IIIb...

Sukces Martyny

W ubieg?orocznym konkursie fotograficznym "Las jest w nas" organizowanym przez Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Martyna Szylak z klasy IIId...

Op?atek ze Stowarzyszeniem Patronus

Materia? w przygotowaniu
Zmar? Profesor Jacek Szurek

Zmar? Profesor Jacek Szurek

Zmar? Profesor Jacek Szurek, absolwent (matura 1963) i nauczyciel Liceum Oglnokszta?c?cego w Bieczu (1970 - 2001), za?o?yciel i d?ugoletni opiekun ...
Bo?e Narodzenie 2011

Bo?e Narodzenie 2011

"A sta?o si? to wszystko, aby si? wype?ni?o S?owo Pa?skie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, ktremu nadadz?imi?Em...
Mistrzostwa Powiatu w p?ywaniu

Mistrzostwa Powiatu w p?ywaniu

Reprezentacja Liceum w sk?adzie Aleksandra Le?niak II b, Magdalena Schindler I c, Ewelina Galas I b, Natalia Przybylska Ib, Aleksandra Piecuch I a2,...
Wieczr poezji z Mi?oszem

Wieczr poezji z Mi?oszem

W pi?tek (16. grudnia) licznie zgromadzona na Wieczorze z poezj? publiczno?? uczci?a pami?? poety, eseisty i prozaika Czes?awa Mi?osza. W mi?ej...

XXXVIII Olimpiada Historyczna

Do II etapu XXXVIII Olimpiady Historycznej z bardzo dobrym wynikiem (minimum to 42 punkty z pracy pisemnej) zakwalifikowa?a si? uczennica klasy IIc...
Mistrzostwo Powiatu w koszykwce dla dziewcz?t z LO Biecz

Mistrzostwo Powiatu w koszykwce dla dziewcz?t z LO Biecz

W dniu 13 grudnia 2011 r. w hali I LO im. Kromera w Gorlicach mia?y miejsce Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w koszykwce dziewcz?t - Licealiada 2011/2012...

Okr?gowy etap wojewdzkiego konkursu chemicznego

W sobot? 10 grudnia w Tarnowie odby? si? okr?gowy etap wojewdzkiego konkursu chemicznego organizowanego przez Zak?ad Dydaktyki Chemii UJ. Z naszej szko...

Pokazy informatyczne

W dniu 7 grudnia 2011 r. uczniowie klas III uczestniczylina WSB-NLU w Nowym S?czuw pokazach informatycznych pod nazw? Pot?ga Informatyki. ...
Miko?ajki

Miko?ajki

Orszak (okaza?y jak nigdy) ?w. Miko?aja odwiedzi?nasze liceum igrzecznej m?odzie?y, a tak?e nauczycielom wr?czy? upominki. Rwnie? przedszkolaki z...

Olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzale?nieniach

W dniu 1 grudnia 2011 r. Arkadiusz Guba?a z kl. II b zaj?? III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o AIDS i Uzale?nieniach. Konkurs dla m?odzie?y...

Organizacje i wsp?praca


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Program Feniks

Oficjalna nazwa tego programu brzmi: d?ugofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szko?ach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniw.

Inicjatorami programu s? Instytuty Fizyki Uniwersytetu Jagiello?skiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach.

Program jest finansowany ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki i b?dzie realizowany do maja 2012 r.

Wi?cej o programie >> tutaj.

Zaj?cia uczniw LO z Biecza na Uniwersytecie Jagiello?skim w ramach programu Feniks

Program Feniks w Liceum Oglnokszta?c?cym im. Stanis?awa Wyspia?skiego w Bieczu

Z wojewdztwa ma?opolskiego w wyniku konkursu do programu zosta?o przyj?te 20 szk? ponadgimnazjalnych i w?rd nich znalaz? si? Zesp? Szk? Oglnokszta?c?cych w Bieczu jako jedyna szko?a ponadgimnazjalna z powiatu gorlickiego.

Grupa uczniw bieckiego LO od marca 2009 uczestnicz?ca w programie spotyka si? na specjalnym k?ku (zazwyczaj w soboty). W czasie zaj?? uczestnicy programu poszerzaj? swoj? wiedz? i umiej?tno?ci wykonuj?c i analizuj?c r?norodne do?wiadczenia w oparciu o materia?y przygotowane przez uczelnie. W semestrze wiosennym 2009 tematem wiod?cym by?a termodynamika, natomiast w obecnym mechanika.

Co semestr w ramach programu Feniks odbywa si? konkurs projektw naukowych. Uczniowie przygotowuj? w?asne do?wiadczenie, ktre prezentuj? publicznie w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiello?skiego. Na zako?czenie semestru wiosennego uczniowie M. Bohatkiewicz i T,. Dudek przedstawili System komputerowej rejestracji danych dla testowego kolektora s?onecznego. Projekt ten zwyci??y? w konkursie, a jego autorzy w nagrod? uczestniczyli w obozie naukowym w Bia?ym Dunajcu na pocz?tku wrze?nia 2009. I miejsce w finale konkursu projektw naukowych dla szk? ponadgimnazjalnych

Rwnie? co semestr w Instytucie Fizyki UJ odbywaj? si? dla uczestnikw programu specjalne wyk?ady i zaj?cia w laboratoriach. Dotychczas uczniowie uczestniczyli w dwch wyk?adach i dwukrotnie wykonywali do?wiadczenia w laboratoriach Instytutu.

Prace projektu FENIKS koordynuje nauczyciel fizyki Piotr Matys.

Zaj?cia w szkolnej pracowni

Kolektor s?oneczny

Prezentacja kolektora s?onecznego podczas fina?u prackonkursowychna UJ

W dniu 10 XII 2009 r. odebrali?my w Krakowie od koordynatorw projektu Feniks komplet pomocy naukowych przyznanych naszej szkole.

 

T?umaczenie strony

English Finnish French German Polish Romanian

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj20
mod_vvisit_counterWczoraj35
mod_vvisit_counterW tym tygodniu121
mod_vvisit_counterW ubieg?ym tygodniu266
mod_vvisit_counterW tym miesi?cu1082
mod_vvisit_counterW ubieg?ym miesi?cu1020
mod_vvisit_counterRazem475615

Online: 2
IP: 34.239.173.144
,
Dzisiaj: Mar 30, 2023