Menu g?wne

Przegl?d aktualno?ci

Powiatowy Konkurs J?zyka Niemieckiego

W dniu 17 kwietnia 2012 r. w PCE w Gorlicach odby? si? Powiatowy Konkurs J?zyka Niemieckiego dla Uczniw Szk? Ponadgimnazjlanych. Z naszej szko?y bra?o...

XIX Olimpiada Informatyczna

Do kolejnego etapuXIX Olimpiady Informatycznej zakwalifikowa? si? Pawe? Bajorek ucze? klasy IIIa. Jest to kolejny sukces Paw?a po wcze?niejszym mi...

Wojewdzki Konkurs Wiedzy Chemicznej

Do etapu fina?owego Wojewdzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej organizowanego przez Uniwersytet Jagiello?ski zakwalifikowali si? uczniowie klasy IIIb...

Sukces Martyny

W ubieg?orocznym konkursie fotograficznym "Las jest w nas" organizowanym przez Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Martyna Szylak z klasy IIId...

Op?atek ze Stowarzyszeniem Patronus

Materia? w przygotowaniu
Zmar? Profesor Jacek Szurek

Zmar? Profesor Jacek Szurek

Zmar? Profesor Jacek Szurek, absolwent (matura 1963) i nauczyciel Liceum Oglnokszta?c?cego w Bieczu (1970 - 2001), za?o?yciel i d?ugoletni opiekun ...
Bo?e Narodzenie 2011

Bo?e Narodzenie 2011

"A sta?o si? to wszystko, aby si? wype?ni?o S?owo Pa?skie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, ktremu nadadz?imi?Em...
Mistrzostwa Powiatu w p?ywaniu

Mistrzostwa Powiatu w p?ywaniu

Reprezentacja Liceum w sk?adzie Aleksandra Le?niak II b, Magdalena Schindler I c, Ewelina Galas I b, Natalia Przybylska Ib, Aleksandra Piecuch I a2,...
Wieczr poezji z Mi?oszem

Wieczr poezji z Mi?oszem

W pi?tek (16. grudnia) licznie zgromadzona na Wieczorze z poezj? publiczno?? uczci?a pami?? poety, eseisty i prozaika Czes?awa Mi?osza. W mi?ej...

XXXVIII Olimpiada Historyczna

Do II etapu XXXVIII Olimpiady Historycznej z bardzo dobrym wynikiem (minimum to 42 punkty z pracy pisemnej) zakwalifikowa?a si? uczennica klasy IIc...
Mistrzostwo Powiatu w koszykwce dla dziewcz?t z LO Biecz

Mistrzostwo Powiatu w koszykwce dla dziewcz?t z LO Biecz

W dniu 13 grudnia 2011 r. w hali I LO im. Kromera w Gorlicach mia?y miejsce Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w koszykwce dziewcz?t - Licealiada 2011/2012...

Okr?gowy etap wojewdzkiego konkursu chemicznego

W sobot? 10 grudnia w Tarnowie odby? si? okr?gowy etap wojewdzkiego konkursu chemicznego organizowanego przez Zak?ad Dydaktyki Chemii UJ. Z naszej szko...

Pokazy informatyczne

W dniu 7 grudnia 2011 r. uczniowie klas III uczestniczylina WSB-NLU w Nowym S?czuw pokazach informatycznych pod nazw? Pot?ga Informatyki. ...
Miko?ajki

Miko?ajki

Orszak (okaza?y jak nigdy) ?w. Miko?aja odwiedzi?nasze liceum igrzecznej m?odzie?y, a tak?e nauczycielom wr?czy? upominki. Rwnie? przedszkolaki z...

Olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzale?nieniach

W dniu 1 grudnia 2011 r. Arkadiusz Guba?a z kl. II b zaj?? III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o AIDS i Uzale?nieniach. Konkurs dla m?odzie?y...

Organizacje i wsp?praca


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Akcja oddawania krwi

Po raz kolejny w naszej szkole w dniu 29 listopada 2011 r. zorganizowano akcj? honorowego oddawania krwi, ktrej przy?wieca?y s?owa naszego Rodaka b?. Jana Paw?a II Cz?owiek wart jest tyle, ile mo?e da? drugiemu cz?owiekowi. W przedsi?wzi?ciu udzia? wzi?li uczniowie klas III. Podczas sprawnie przeprowadzonej akcji przez pracownikw Centrum Krwiodawstwa z Gorlic uda?o si? zebra? ponad 15 litrw krwi. Ka?dy z uczniw zosta? zarejestrowany. Z pobranej prbwki krwi wykonano wst?pne badania ustalono grup? krwi oraz zbadano poziom hemoglobiny, nast?pnie uczniowie wype?niali ankiet? w ktrej zaznaczali informacje o przebytych chorobach, urazach. Z tak wype?nion? ankiet? udawali si? na badanie lekarskie, ktre decydowa?o czy kandydat na dawc? jest zdrowy i mo?e odda? krew. Honorowym krwiodawc? mog? by? osoby, ktre maj? uko?czone 18 lat ale nie przekroczy?y 65 roku ?ycia, poza tym osoby ktre ciesz? si? dobrym stanem zdrowia. Ka?dorazowo pobierane jest 450 mililitrw krwi. Nie mo?e by? ona oddawana cz??ciej ni? co 8 tygodni. Dla m??czyzn jest to norma 6 razy w roku, dla kobiet 4 razy w roku. Pobieranie krwi jest bezpieczne, a jej ubytek szybko si? regeneruje. To niezwykle wa?ne przedsi?wzi?cie zosta?o zorganizowane przez Szkolne Ko?o HDK oraz Panie Jadwiga Kuzak , Joanna ?wierz.

 

T?umaczenie strony

English Finnish French German Polish Romanian

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj68
mod_vvisit_counterWczoraj47
mod_vvisit_counterW tym tygodniu258
mod_vvisit_counterW ubieg?ym tygodniu358
mod_vvisit_counterW tym miesi?cu1405
mod_vvisit_counterW ubieg?ym miesi?cu989
mod_vvisit_counterRazem478077

Online: 3
IP: 3.235.40.122
,
Dzisiaj: Maj 31, 2023