Menu g?wne

Przegl?d aktualno?ci

Powiatowy Konkurs J?zyka Niemieckiego

W dniu 17 kwietnia 2012 r. w PCE w Gorlicach odby? si? Powiatowy Konkurs J?zyka Niemieckiego dla Uczniw Szk? Ponadgimnazjlanych. Z naszej szko?y bra?o...

XIX Olimpiada Informatyczna

Do kolejnego etapuXIX Olimpiady Informatycznej zakwalifikowa? si? Pawe? Bajorek ucze? klasy IIIa. Jest to kolejny sukces Paw?a po wcze?niejszym mi...

Wojewdzki Konkurs Wiedzy Chemicznej

Do etapu fina?owego Wojewdzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej organizowanego przez Uniwersytet Jagiello?ski zakwalifikowali si? uczniowie klasy IIIb...

Sukces Martyny

W ubieg?orocznym konkursie fotograficznym "Las jest w nas" organizowanym przez Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Martyna Szylak z klasy IIId...

Op?atek ze Stowarzyszeniem Patronus

Materia? w przygotowaniu
Zmar? Profesor Jacek Szurek

Zmar? Profesor Jacek Szurek

Zmar? Profesor Jacek Szurek, absolwent (matura 1963) i nauczyciel Liceum Oglnokszta?c?cego w Bieczu (1970 - 2001), za?o?yciel i d?ugoletni opiekun ...
Bo?e Narodzenie 2011

Bo?e Narodzenie 2011

"A sta?o si? to wszystko, aby si? wype?ni?o S?owo Pa?skie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, ktremu nadadz?imi?Em...
Mistrzostwa Powiatu w p?ywaniu

Mistrzostwa Powiatu w p?ywaniu

Reprezentacja Liceum w sk?adzie Aleksandra Le?niak II b, Magdalena Schindler I c, Ewelina Galas I b, Natalia Przybylska Ib, Aleksandra Piecuch I a2,...
Wieczr poezji z Mi?oszem

Wieczr poezji z Mi?oszem

W pi?tek (16. grudnia) licznie zgromadzona na Wieczorze z poezj? publiczno?? uczci?a pami?? poety, eseisty i prozaika Czes?awa Mi?osza. W mi?ej...

XXXVIII Olimpiada Historyczna

Do II etapu XXXVIII Olimpiady Historycznej z bardzo dobrym wynikiem (minimum to 42 punkty z pracy pisemnej) zakwalifikowa?a si? uczennica klasy IIc...
Mistrzostwo Powiatu w koszykwce dla dziewcz?t z LO Biecz

Mistrzostwo Powiatu w koszykwce dla dziewcz?t z LO Biecz

W dniu 13 grudnia 2011 r. w hali I LO im. Kromera w Gorlicach mia?y miejsce Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w koszykwce dziewcz?t - Licealiada 2011/2012...

Okr?gowy etap wojewdzkiego konkursu chemicznego

W sobot? 10 grudnia w Tarnowie odby? si? okr?gowy etap wojewdzkiego konkursu chemicznego organizowanego przez Zak?ad Dydaktyki Chemii UJ. Z naszej szko...

Pokazy informatyczne

W dniu 7 grudnia 2011 r. uczniowie klas III uczestniczylina WSB-NLU w Nowym S?czuw pokazach informatycznych pod nazw? Pot?ga Informatyki. ...
Miko?ajki

Miko?ajki

Orszak (okaza?y jak nigdy) ?w. Miko?aja odwiedzi?nasze liceum igrzecznej m?odzie?y, a tak?e nauczycielom wr?czy? upominki. Rwnie? przedszkolaki z...

Olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzale?nieniach

W dniu 1 grudnia 2011 r. Arkadiusz Guba?a z kl. II b zaj?? III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o AIDS i Uzale?nieniach. Konkurs dla m?odzie?y...

Organizacje i wsp?praca


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Premiera sztuki S?awomira Mro?ka
Wpisany przez Andrzej Topczyj   

Zesp? Teatralny
Liceum Oglnokszta?c?cego im. S. Wyspia?skiego w Bieczu


TANGO
jest najwa?niejszewed?ug komedii S. Mro?ka p. t.
Tango

Obsada

Artur Dominik Cudek
Eugenia Natalia Michalik
Eugeniusz Szymon Lech
Eleonora Aneta ?wi?s
Stomil Bartosz Fornek
Ala Aleksandra Bajorek
Edek Aleksander Topczyj

Obs?uga techniczna Wojciech BohatkiewiczPrapremiera 27 pa?dziernika 2011 roku


Tango dramat S?awomira Mro?ka, ktrego pierwodruk ukaza? si? w 11. numerze "Dialogu" w roku 1964. Po raz pierwszy wystawiony w Bydgoszczy w 1965. Wydany w 1973 w 2. tomie Utworw scenicznych. Utwr przet?umaczony na j?zyk w?oski, angielski, w?gierski, japo?ski, francuski, norweski, fi?ski, szwedzki, portugalski, rumu?ski, grecki, s?owe?ski, czeski, s?owacki, du?ski, esto?ski, rosyjski, niemiecki i hiszpa?ski.
(Wikipedia)

Podejmuj?c si? jesieni? 2010 roku scenicznej realizacji dwu pierwszych aktw najpopularniejszej komedii S. Mro?ka, Zesp? Teatralny LO im. S. Wyspai?skiego w Bieczu zamierza? w ten sposb uczci? Rok Mro?ka (og?oszony za spraw? 80. rocznicy urodzin autora Tanga), jak rwnie? skomentowa? sytuacj? historyczn? Polski na progu drugiego dziesi?ciolecia XXI wieku po narodzeniu Chrystusa.

Z premedytacj? op?nili?my czas premierowego przedstawienia wychodz?c poza Rok Mro?ka, gdy? Tango po wyborach (9 X 2011) do sejmu Rzeczypospolitej okazuje si? po raz kolejny utworem ponadczasowym; ukazany uniwersalny konflikt pokole? zdaje si? opisywa? wsp?czesne "pot?pie?cze swary" tradycjonalistw i uleg?ych "poprawno?ci politycznej" euroentuzjastw. Zapewne istnieje co? takiego jak charakter narodowy, a ju? na pewno utwr S. Mro?ka doskonale ukazuje narodowe cechy mieszka?cw kraju nad Wis??, ktrzy tkwi?c w rodzimym ba?aganie wol? szuka? tego co ich dzieli, zamiast wykorzysta? dziejow? szans? i (w Europie Ojczyzn, w duchu europejskiej solidarno?ci), dba? o w?asny interes narodu i pa?stwa, tak, jak dbaj? o swj interes narody liczniejsze i silniejsze.

Dokonuj?c inscenizacji zrezygnowali?my z trzeciego aktu w ten sposb formalnie przybli?aj?c Tango do dramatu mieszcza?skiego, a w warstwie problemowej skupiaj?c si? na dyskusji o granicach wolno?ci. Nie bez wp?ywu pozosta?o ostrze?enie wypowiedziane przez Karola Wojty??, poet?, dramaturga i filozofa ktrego ?wiat zna jako papie?a Jana Paw?a II ostrze?enie przed zniewoleniem wolno?ci?, czyli tym, co syn Stomila nazywa "moralnym przymusem do niemoralno?ci". Sztuk? S?awomira Mro?ka traktujemy jako ostrze?enie i przypomnienie maksymy, ?e upadek cywilizacji zaczyna si? kryzysu moralno?ci.
(fragment programu teatralnego)

Opieka nad Zespo?em Teatralnym, wybr fragmentw, pomys? scenografii, przygotowanie programu Andrzej Topczyj

Podzi?kowanie

Zesp? Teatralny sk?ada serdeczne podzi?kowania Pani Jadwidze Skotnickiej oraz Panu Stanis?awowi Jurusiowi, za wykonanie cz??ci dekoracji i wszelk? ?yczliw? pomoc w przygotowaniu spektaklu.

Premiera 25 listopada 2011 roku.

 

T?umaczenie strony

English Finnish French German Polish Romanian

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj70
mod_vvisit_counterWczoraj47
mod_vvisit_counterW tym tygodniu260
mod_vvisit_counterW ubieg?ym tygodniu358
mod_vvisit_counterW tym miesi?cu1407
mod_vvisit_counterW ubieg?ym miesi?cu989
mod_vvisit_counterRazem478079

Online: 1
IP: 3.235.40.122
,
Dzisiaj: Maj 31, 2023