Menu g?wne

Przegl?d aktualno?ci

Powiatowy Konkurs J?zyka Niemieckiego

W dniu 17 kwietnia 2012 r. w PCE w Gorlicach odby? si? Powiatowy Konkurs J?zyka Niemieckiego dla Uczniw Szk? Ponadgimnazjlanych. Z naszej szko?y bra?o...

XIX Olimpiada Informatyczna

Do kolejnego etapuXIX Olimpiady Informatycznej zakwalifikowa? si? Pawe? Bajorek ucze? klasy IIIa. Jest to kolejny sukces Paw?a po wcze?niejszym mi...

Wojewdzki Konkurs Wiedzy Chemicznej

Do etapu fina?owego Wojewdzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej organizowanego przez Uniwersytet Jagiello?ski zakwalifikowali si? uczniowie klasy IIIb...

Sukces Martyny

W ubieg?orocznym konkursie fotograficznym "Las jest w nas" organizowanym przez Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Martyna Szylak z klasy IIId...

Op?atek ze Stowarzyszeniem Patronus

Materia? w przygotowaniu
Zmar? Profesor Jacek Szurek

Zmar? Profesor Jacek Szurek

Zmar? Profesor Jacek Szurek, absolwent (matura 1963) i nauczyciel Liceum Oglnokszta?c?cego w Bieczu (1970 - 2001), za?o?yciel i d?ugoletni opiekun ...
Bo?e Narodzenie 2011

Bo?e Narodzenie 2011

"A sta?o si? to wszystko, aby si? wype?ni?o S?owo Pa?skie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, ktremu nadadz?imi?Em...
Mistrzostwa Powiatu w p?ywaniu

Mistrzostwa Powiatu w p?ywaniu

Reprezentacja Liceum w sk?adzie Aleksandra Le?niak II b, Magdalena Schindler I c, Ewelina Galas I b, Natalia Przybylska Ib, Aleksandra Piecuch I a2,...
Wieczr poezji z Mi?oszem

Wieczr poezji z Mi?oszem

W pi?tek (16. grudnia) licznie zgromadzona na Wieczorze z poezj? publiczno?? uczci?a pami?? poety, eseisty i prozaika Czes?awa Mi?osza. W mi?ej...

XXXVIII Olimpiada Historyczna

Do II etapu XXXVIII Olimpiady Historycznej z bardzo dobrym wynikiem (minimum to 42 punkty z pracy pisemnej) zakwalifikowa?a si? uczennica klasy IIc...
Mistrzostwo Powiatu w koszykwce dla dziewcz?t z LO Biecz

Mistrzostwo Powiatu w koszykwce dla dziewcz?t z LO Biecz

W dniu 13 grudnia 2011 r. w hali I LO im. Kromera w Gorlicach mia?y miejsce Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w koszykwce dziewcz?t - Licealiada 2011/2012...

Okr?gowy etap wojewdzkiego konkursu chemicznego

W sobot? 10 grudnia w Tarnowie odby? si? okr?gowy etap wojewdzkiego konkursu chemicznego organizowanego przez Zak?ad Dydaktyki Chemii UJ. Z naszej szko...

Pokazy informatyczne

W dniu 7 grudnia 2011 r. uczniowie klas III uczestniczylina WSB-NLU w Nowym S?czuw pokazach informatycznych pod nazw? Pot?ga Informatyki. ...
Miko?ajki

Miko?ajki

Orszak (okaza?y jak nigdy) ?w. Miko?aja odwiedzi?nasze liceum igrzecznej m?odzie?y, a tak?e nauczycielom wr?czy? upominki. Rwnie? przedszkolaki z...

Olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzale?nieniach

W dniu 1 grudnia 2011 r. Arkadiusz Guba?a z kl. II b zaj?? III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o AIDS i Uzale?nieniach. Konkurs dla m?odzie?y...

Organizacje i wsp?praca


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Og?oszenia dyrekcji

Harmonogram grudzie? 2011/stycze? 2012 r.

 • 04.02 studniwka
 • 28.01 p?metek
 • 12.01 wywiadwka godz. 1600
 • 09.01 konferencja klasyfikacyjna
 • 06.01 dzie? wolny Objawienie Pa?skie
 • 05.01 termin wystawienia ocen
 • 23.12.2011-01.01.2012 Ferie ?wi?teczne
 • 22.12 godz. 1200 Op?atek szkolny - wcze?niej od 1030 wigilie klasowe

UCZNIOWIE
CH?TNI DO PRACY W CHARAKTERZE WOLONTARIUSZA
PODCZAS XX FINA?U WO?P
PROSZENI O ZG?ASZANIE SI? NA ADRES E-MAIL
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
do czwartku 24 listopada 2011 r. do godz. 2359
W zg?oszeniu podajemy: imi? i nazwisko klasa wiek


Harmonogrampa?dziernik/listopad 2011 r.

 • 11.10 Rada Szko?y
 • 13.10 Dzie? Edukacji Narodowej
 • 14.10 Powiatowy Dzie? Edukacji Narodowej
 • 18.10 konferencja Rady Pedagogicznej-matury
 • 19.10 zbirka ?mieci elektronicznych
 • 20.10 O?wiatowa sesja Rady Powiatu Gorlickiego
 • 31.10 dzie? wolny od zaj??
 • 01.11 Wszystkich ?wi?tych
 • 10.11 Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci
 • 14.11konferencja Rady Pedagogicznej-szkleniowa
 • 17.11 1035 spotkanie z klasami III (aula)1600wywiadwka
 • 22-25.11 matura prbna
 • 24.11 Dyskoteka Andrzejkowa-Caritas
 • 29.11 Akcja oddawania krwi SK HDK

Harmonogram wrzesie? 2011 r.

 • 01.09 rozpocz?cie roku szkolnego
 • 13.09 konferencja Rady pedagogicznej
 • 19.09 piknik naukowy w ?u?nej
 • 22.09 zebranie z rodzicami
 • 30.09 przekazanie wst?pnych deklaracji maturalnych
 • 30.09 zebraniesk?adkina ubezpieczenie uczniw

Harmonogram maj i czerwiec 2011 r.

 • 20.05 wystawienie ocen przewidywanych
 • 25-28.05 Konferencja Koordynatorw wsp?pracy szk? partnerskich
 • 23-27.05 wycieczka klas II do Warszawy
 • 15.06 wystawienie ocen ko?coworocznych
 • 17.06 godz. 14:20 konferencja klasyfikacyjna
 • 22.06 godz. 9:00 zako?czenie zaj?? dydaktyczno-wychowawczych

Harmonogram na miesi?c kwiecie? 2011 r.

 • 30.03.2011 r. up?ywa termin wystawienia przewidywanych ocen dla klas III
 • 31.03.2011 r. godz. 10:35 Aula - apel
 • 04.04.2011 godz. 13:30 Aula spotkanie klas 1b,1c,2b,2c,3a,3c z Senatorem RP Stanis?awem Kogutem
 • 18-20.04. 2011 Rekolekcje (uczniowie przychodz? do szko?y na 4 lekcje po czym pod opiek? nauczyciela, ktry uczy? na 4 lekcji udaj? si? na nauki do ko?cio?a)
 • 19.04.2011 (wtorek godz. 12:00) Konferencja RP-szkoleniowa
 • 20.04.2011 (?roda) up?ywa termin wystawienia ocen dla klas III
 • 27.04.2011 (?roda) 15:10 Konferencja RP - klasyfikacyjna
 • 29.04.2011 (pi?tek) lekcje skrcone do gody. 12:05. O 12:15 w auli po?egnanie klas III,?wi?toFlagi, 3 Maja. Po uroczysto?ci przygotowanie sal na matur?.
 • 04-06.05.2011 r. matury pisemne

Tomasz Dykas


W niedziel? 13 lutego 2011 r. uka?e si? nowy plan lekcji.

W zwi?zku z nieobecno?ci? Pani wicedyrektor nast?puj? zmiany w przydzia?ach zaj??:

 • 1c technologia inf. dyr. Tomasz Dykas
 • 2a, 3a, 3d z informatyka prof. Robert Berkowicz
 • 1d/gr2 informatyka prof. Piotr Matys
 • 1a matematyka prof. Renata Lignar

W poniedzia?ek 14 lutego 2011 r. o godz. 1035 w auli szkolnej apel

Wszelkie b??dy w planie nauczania prosimy zg?asza? na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tomasz Dykas


Konferencja klasyfikacyjna 11 stycznia 2011 r. godz. 1510

Spotkanie wychowawcw klas z rodzicami w dniu 13 stycznia 2011 r. o godz. 1600.

?wi?to Szko?y w dniu 17 stycznia 2011 r. w godz. 800-1300 W tym samym dniu o godz. 1330 konferencja Rady Pedagogicznej

Studniwka w dniu 22 stycznia 2011 r. w godz. 1800

Dzie? otwarty w dniu 31 stycznia 2011 r. w godz. 900-1530

Tomasz Dykas


W dniu 22 grudnia /?roda/ lekcje skrcone. Od godz. 11:00 spotkania klasowe. 12:00 wsplny op?atek w auli szkolnej, a nast?pnie spotkanie pracownikw w sali nr 17.

Tomasz Dykas


W dniu 25 listopada 2010 r. o godz. 1600 zebranie z rodzicami. Harmonogram b?dzie wywieszony na tablicy og?osze?. O godz. 1545 w sali 11 zebranie Rady Rodzicw.

Tomasz Dykas


Spotkanie Zespo?u Wychowawcw w dniu 08 listopada 2010 r. o godz. 1510

Tomasz Dykas


Harmonogram sierpie? 2010 r.

23.08.2010 r. /poniedzia?ek/ godz. 1000 konferencja dyrektorw szk? Krakw

23.08.2010 r. /poniedzia?ek/ matura poprawkowa -ZSE Gorlice

25.08.2010 r. /?roda/ godz. 900 konferencja plenarna

26.08.2010 r. /czwartek/ egzaminy poprawkowe wg odr?bnego harmonogramu

27.08.2010 r. /pi?tek/egzaminy poprawkowe wg odr?bnego harmonogramu

30.08.2010 r. /poniedzia?ek/ godz. 900 konferencja plenarna na rozpocz?cie roku szkolnego

01.09.2010 r. Rozpocz?cie roku szkolnego 2010/2011 Msza ?w. 800 Aula 915

Tomasz Dykas


Wydawanie ?wiadectw maturalnych w ?rod? 30 czerwca 2010 r. od godz. 900 do 1500

Tomasz Dykas


Uczniw ktrzy zg?osili ch?? porz?dkowania terenu wok? szko?y zapraszam w dniu 1 lipca 2010 r. o godz. 900 Przynosimy ze sob? r?kawice robocze + szczotk? drucian? (o ile tata posiada) oraz dobry humor. Co? "na z?b" zapewnia dyrektor.

Tomasz Dykas


Zako?czenie roku szkolnego 2009/2010 w dniu 25 czerwca 2010 r. o godz. 800 Msza ?w. 915 spotkanie w auli szkolnej

Tomasz Dykas


Zosta?y opublikowanepodr?czniki i programy nauczania obowi?zuj?ce w ZSO Biecz w roku szkolnym 2010/2011. Zapraszam na www.bip.lobiecz.pl do dzia?u dokumenty.

Tomasz Dykas


W dniach 7-11.06.2010 r klasy II wyje?d?aj? na wycieczk? do Warszawy. Uczniowie, ktrzy nie jad? maj? lekcje wg odr?bnego planu wywieszonego na tablicy og?osze?.

Tomasz Dykas


Od 1 maja 2010 r. obowi?zuje nowy plan lekcji.

Tomasz Dykas

Poczet Sztandarowy Szko?y uczestniczy w uroczysto?ci dla uczczenia pami?ci ?o?nierzy poleg?ych na Ziemi Gorlickiej. 2.05.2010 r. godz. 1200Wzgrze Korczak. Wyjazd godz. 1120

Tomasz Dykas

W dniu 22 kwietnia 2010 r. o godz. 1600 zebranie z rodzicami. Harmonogram b?dzie wywieszony na tablicy og?osze?.

Tomasz Dykas


W zwi?zku z ?a?ob? Narodow? w dniu 12 kwietnia 2010 r. o godz. 1040 odb?dzie si? apel po?wi?cony Ofiarom Katastrofy pod Smole?skiem. Prosz? o przybycie Pocztu Sztandarowego Szko?y. Samorz?d Uczniowski prosz? o pomoc w organizacji apelu, Harcerzy o wystawienie warty. Pod Flag? Narodow? przed szko?? mo?na zapala? znicze. Uczcijmy godnie pami?? Pana Prezydenta i Jego Ma??onki, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Pos?w, Senatorw, Urz?dnikw, ?o?nierzy, Kombatantw i wszystkich, ktrzy zgin?li w katastrofie.

Odwo?ane zostaj? spektakle Teatru Szkolnego, imprezy rozrywkowe i sportowe.

Tomasz Dykas


Harmonogram na kwiecie?

22.04 (czwartek) godz. 1600 zebranie z rodzicami

27.04 (wtorek) godz. 1510 konferencja klasyf. klas III

30.04 (pi?tek) godz. 1330 po?egnanie klas III

Tomasz Dykas


Z okazji ?wi?t Zmartwychwstania Pa?skiego

prawdziwej rado?ci, pokoju, wzajemnej ?yczliwo?ci

dla ca?ej Spo?eczno?ci Szkolnej

nauczycieli, wychowawcw, pracownikw administracji i obs?ugi, m?odzie?y oraz rodzin

Tomasz DykasOd 7 kwietnia 2010 r. zaj?cia z Wiedzy o kulturze w klasach Ia, Ib, Id w zast?pstwie za Pani? Lucyn? Alibo?ek poprowadzi Pani Marta Pilch-Bartu?. W zwi?zku z powy?szym w planie nauczania nast?pi?y zmiany, z ktrymi prosz? si? zapozna?.

Tomasz Dykas


W dniach 29-31 marca 2010 r. m?odzie? naszej Szko?y ucz?szczaj?ca na religi? uczestniczy w Rekolekcjach Wielkopostnych.

Poniedzia?ek 29.03.2010 r. godz. 1130 Msza ?w. z nauk? rekolekcyjn?

Wtorek 30.03.2010 r. 830 nabo?e?stwo pokutne, 900 spowied?

?roda 31.03.2010 r. 945 Droga Krzy?owa z Janem Paw?em II, 1030 Eucharystia

Przypominam, ?e obecno?? na Rekolekcjach jest obowi?zkowa.

Tomasz Dykas Ks. Krzysztof Rusznica


Zapraszamy wszystkich ch?tnych na spektakl Micha?a Ba?uckiego "Grube Ryby"

Czwartek 25 marca 2010 r. godz. 900 i 1130

Pi?tek 26 marca 2010 r. godz. 900 i 1200

zapisy tel. 13 447 10 45/13 447 18 05

Tomasz Dykas Anna Juru?


W dniu 22 marca 2010 r. przyb?dzie do naszej szko?y JE Ksi?dz Biskup Edward Bia?og?owski. Jest to jeden z punktw wizytacji kanonicznej. Lekcje b?d? skrcone (30 min.) O godz 1200 w auli szkolnej spotkanie wszystkich klas z Ksi?dzem Biskupem, powitanie, cz??? artystyczna, s?owo Ksiedza Biskupa do m?odzie?y. Po cz??ci oficjalnej w sali 17 spotkanie z kadr? pedagogiczn?.

Tomasz Dykas

 

T?umaczenie strony

English Finnish French German Polish Romanian

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj16
mod_vvisit_counterWczoraj35
mod_vvisit_counterW tym tygodniu117
mod_vvisit_counterW ubieg?ym tygodniu266
mod_vvisit_counterW tym miesi?cu1078
mod_vvisit_counterW ubieg?ym miesi?cu1020
mod_vvisit_counterRazem475611

Online: 2
IP: 34.239.173.144
,
Dzisiaj: Mar 30, 2023